A century of theatre

Identity of the exhibition at the 100 anniversary of Slovak theatre. The exhibition visual represents  5 theatre genres (drama, opera, puppet-, independent- and folk theatre). The typography constantly in motion refers to the stage changes, actors movements and  text dramaturgy. All this follows under precise  director´s supervision. The colour freely adapts the Slovak tricolour. The complex identity covers posters, city-lights, oversized sheets, roll-ups, banners, invitation cards, catalogues, newspapers, print- and digital advertising, folding maps as well as gift articles. An open Swiss binding reveals the usually invisible catalogue sewing, just as the Theatre Institute reveals its secrets from its archives and collections by this exhibition.

category
category
category
category

client Theatre Institute Bratislava
theatre institute

2020

exhibited
(National Prize for Design)

Divadelné storočie

Identita výstavy pri príležitosti 100. výročia slovenského divadla. Koncept využíva päť vizuálov v obmenách. Fotografie sú vyskladané z piatich inscenácií, reprezentujúc divadelné žánre (činohra, opera, bábkové, nezávislé a ľudové divadlo). Typografické elementy v pohyblivom dizajne reflektujú charakter divadla – neustála premena scény, pohyb hercov na javisku, dramaturgické hranie sa s textom – všetko pod presným režisérskym dohľadom neviditeľného gridu. Farebnosť voľne adaptuje slovenskú trikolóru. Vizuály sa dávkujú postupne počas celého trvania výstavy, aby nerezonoval len jeden motív.

DSC_8443
DSC_8473

Reprezentačný katalóg vyšiel v dvoch jazykových mutáciach na 100 stranách. Otvorená švajčiarska väzba odhaľuje zošitie katalógu, ktoré býva bežne neviditeľné, presne ako Divadelný ústav odhaľuje výstavou tajomstvá zo svojich archívov a zbierok. Haptickú stránku dopĺňa výber nenatieraných papierov vnútra aj obálky. Typografické predely kapitol voľne nadväzujú na scénografickú premenlivosť a ako herci na javisku sa neustále preusporadúvajú, vzájomne kooperujúc.

DSC_8448
DSC_8445
DSC_8449
DSC_8450
DSC_8451
DSC_8455
DSC_8456

Text o typografickych predeloch od Andreja Dienesa

DSC_8464
DSC_8458
DSC_8459
DSC_8460
DSC_8462
DSC_8436

Súčasťou výstavy sa stali noviny o dobovej divadelnej kritike. Jednotlivé časové obdobia sprevádza autentický vizuálny materiál, doplnený o dobové inzeráty. Texty článkov boli prepísané a nanovo vysádzané v súlade s identitou výstavy, aby tak spolu s inzerátmi prirodzene splynuli s obsahom a poskytli nerušený dobový zážitok.

DSC_8434
DSC_8428
DSC_8430
DSC_8431
DSC_8426

V rámci identity sa vytvorili plagáty, citylighty, nadrozmerné plachty, roll-upy, bannery, pozvánky, inzercie tlačové aj digitálne, skladacie mapy ale aj darčekové predmety.

DSC_8424
DSC_8474
DSC_8467

Text

DSC_8465b
DSC_8469
DSC_8471

DIVADELNÉ STOROČIE – STOPY A POSTOJE
2020
client Theatre Institute
fonts Odesta, Fazeta
papers Munken Polar, Color Style Cherry
collab Andrej Dieneš (catalogue typo-sections)
promo photo © Nora & Jakub Čaprnka

More projects

Technické sietebrand identity

New Drama 2022brand identity

Giraffe Bakeryeditorial

Slovak Danceeditorial

Green Dramadivadlo

New Drama 2019festival

Cvernovkakultúra

Mlsná Emmaidentita

Interested? Get in touch at hey@mrmeadow.studio